Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Przydatne linki

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z linkami do najpopularniejszych internetowych baz aktualnych raportów, badań i analiz, które mogą zostać wykorzystane przez Państwa do sporządzania diagnozy problemowej.
 
Instytucja Pośrednicząca II PO KL (WUP Olsztyn) realizuje badania\ raporty\ analizy z obszaru regionalnego rynku pracy.”
 
Badania ewaluacyjne zrealizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
Instytucja Pośrednicząca PO KL realizuje badania ewaluacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL (Priorytety VI,VII,VIII,IX) 

Badania i analizy zrealizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej działające w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Celem istnienia Obserwatorium jest ocena efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, a także podnoszenie efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i integracji społecznej. Do zadań Obserwatorium należy: badanie, monitoring i analiza zjawisk i problemów społecznych.”

System informacji o projektach
Projekty zgromadzone w bazie wdrażane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i dotyczyły doskonalenia instytucji rynku pracy (Działanie 1.1), przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Działanie 1.5) oraz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy (Działanie 1.6). W przyszłości w bazie znajdą się również projekty realizowane w ramach innych działań SPO RZL, a także w ramach innych programów.”
 

Civicpedia
Raporty, analizy i wnioski z badań dotyczących m.in. funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, sposobu zaangażowania obywateli w działania społeczne czy współpracy między samorządami a lokalnymi społecznościami i organizacjami;


Moja polis
Dane o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów oraz województw;Liczne mapy, wykresy, tabele, rankingi;
 

Polska Wschodnia
Opis specyfiki województw Polski Wschodniej;
Informacje o potencjale ekonomicznym i turystycznym makroregionu Polski Wschodniej;

 

Polityka Regionalna
Strategia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020;„Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy” – informacje dla przedsiębiorców, dotyczące m.in.: dostępnych szkoleń, konferencji, możliwości wsparcia z programów UE, a także możliwości korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu;Podstawowe informacje na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Europejskim Programie Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISiP) - Program Litwa -Polska - Federacja Rosyjska;

 
Aktualizacja Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020 
Najnowsze raporty z procesu aktualizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020;Raporty z realizacji Strategii;
 

System Monitorowania Strategii
Dane na temat Regionalnej Strategii Innowacyjności Plus Warmia Mazury;
Analiza wskaźnikowa (m.in.: wskaźniki makro, zatrudnienia, konkurencyjności, społeczeństwa);

 

Innowacyjnoś
Do pobrania Regionalna Strategia Innowacyjności do roku 2020;
Informacje na temat Regionalnego Systemu Usług (Sieć Inno-WaMa) oraz klastrów funkcjonujących na terenie Warmii i Mazur;
Dane dotyczące funduszy dla innowacji Warmii i Mazur;

 

Transbaltic
Podstawowe informacje o partnerach współpracy, organizacjach stowarzyszonych;
Raporty i materiały;

 

Ogólnopolska Baza Badań Ewaluacyjnych    
Raporty z badań ewaluacyjnych (m.in. z zakresu: rozwoju regionalny i terytorialny, good governance, rozwoju zasobów ludzkich, wpływu Narodowej Strategii Spójności na rozwój społeczno-ekonomiczny, innowacyjności gospodarki, oddziaływania makroekonomicznego funduszy unijnych);Podstawowe informacje z dziedziny ewaluacji (definicja, rodzaje ewaluacji, itp.);

 

Ewaluacja RPO WiM
Raporty z ewaluacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2007 – 2012;

 

Baza Projektów Badawczych
Wszystkie opublikowanie badania ewaluacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych
Badania obejmujące różne poziomy - od przedszkola, przez szkoły wyższe, aż do edukacji dorosłych oraz różne formy - zarówno formalne jak i pozaformalne i nieformalne - uczenia się w Polsce. Chodzi zarówno o badania zakończone, jak i te, które są w trakcie. Baza ma zawierać opis badań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych - od psychologii, pedagogiki czy socjologii, po ekonomię, prawo i nauki polityczne. Baza ma objąć swoim zasięgiem również badania prowadzone w obrębie dydaktyk przedmiotowych;

 

Obserwatorium regionalnych rynków pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Publikacje oraz raporty dotyczące m.in.: wskaźników międzynarodowych, bazy rynków pracy;
Charakterystyka regionalnych rynków pracy;

 

System Informacji Oświatowej
Wykaz szkół i placówek oświatowych wg województw i typów;Dane statystyczne dotyczące: uczniów, wychowania przedszkolnego, uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, absolwentach, nauczycielach oraz szkołach.
 
Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 233

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 191 gości