Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
czwartek, 02 lipiec 2015 11:19
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradczej/eksperckiej z zakresu Prawa zamówień publicznych – usług badawczo-rozwojowych PDF Drukuj Email

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą opracowania opinii eksperckiej z zakresu Prawa zamówień publicznych – usług badawczo-rozwojowych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel. 89 521 97 00
fax. 89 521 97 09
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.efs.warmia.mazury.pl
NIP: 739-29-65-551, REGON: 510750309

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poszukuje eksperta w dziedzinie Prawa zamówień publicznych, w celu opracowania opinii
w zakresie oceny:


 • Czy dokumentacje wdrożeniowe, opracowane dla sześciu przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zlecone przez Beneficjenta, należą do kategorii badań naukowych i prac rozwojowych?
 • Czy Beneficjent mógł, powołując się na art. 4 pkt. 3 lit. e ustawy, skorzystać z przedmiotowego wyłączenia tego typu prac ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?
Jeżeli Beneficjent nie mógł skorzystać z przedmiotowego wyłączenia tego typu prac ze stosowania ustawy Pzp:

 • Czy mamy do czynienia z tym samym przedmiotem zamówienia w stosunku do sześciu opracowanych dokumentacji wdrożeniowych?
Opracowane dokumentacje wdrożeniowe, o których mowa powyżej, związane są z realizacją przez Beneficjenta projektu w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje niezbędne do opracowania ww. opinii zostaną udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyłonionym w trakcie postępowania.

Informacje dodatkowe, mogące być przydatne w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, można znaleźć pod adresem:
- zapytania ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji wdrożeniowych dla sześciu przedsiębiorstw:
 1. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2312%3Azaproszenie-do-zoenia-oferty-opracowania-dokumentacji-wdroeniowej-pt-koncepcja-budowy-systemu-inteligentnej-sieci-ciepowniczej-na-potrzeby-miejskiego-przedsibiorstwa-energetyki-cieplnej-sp-z-oo-w-morgu&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl
 2. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2311%3Azaproszenie-do-zoenia-oferty-opracowanie-dokumentacji-wdroeniowej-pt-koncepcja-zmiany-technologii-odgazowania-wody-i-uzdatniania-wody-sieciowej-na-potrzeby-miejskiej-energetyki-cieplnej-sp-z-oo-w-mrgowie&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl
 3. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2305%3Azapytanie-ofertowe&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl
 4. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2275%3Azapytanie-ofertowe-koncepcja-modernizacji-ukadu-sieci-ciepowniczej-z-istniejcego-ukadu-sieci-promieniowej-na-piercieniow-lub-ukad-mieszany-dla-miejskiego-przedsibiorstwa-energetyki-cieplnej-sp-z-oo-w-ostrodzie&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl
 5. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2277%3Azapytanie-ofertowe-opracowania-koncepcji-modernizacji-kotow-zwikszenie-sprawnoci-zmniejszenie-energochonnoci-urzdze-pomocniczych-kotow-dla-komunalnej-energetyki-cieplnej-komec-sp-z-oo-w-ktrzynie&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl
 6. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2276%3Azapytanie-ofertowe-opracowania-koncepcji-modernizacji-kotowni-dla-przedsibiorstwa-usugowego-gospodarki-komunalnej-sp-z-oo-w-nidzicy&catid=36%3Azamowienia-publiczne&Itemid=56&lang=pl

Proponowane kryteria oceny ofert:

cena – zaoferowana cena brutto za opracowanie opinii musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;

III. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
II piętro, pok.316

 • Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl, www.efs.warmia.mazury.pl oraz drogą mailową.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, a czas na wykonanie opinii to 10 dni od dnia jej podpisania.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.bip.warmia.mazury.pl, www.efs.warmia.mazury.pl.
IV. DODATKOWE INFORMACJE

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II Piętro - osoba do kontaktu w sprawie: Emilia Kościanek – gł. specjalista – pokój nr 316, tel. 89 52 19 711.


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu 3 lipca 2015 r. przez wykonawców, Zamawiający przekazuje treść zapytań wykonawcom wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Proszę o przekazanie w formie edytowalnej formularza ofertowego, na którym ma zostać złożona oferta.

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie określa wzoru formularza ofertowego. Proszę o złożenie oferty w dowolnej formie.

Pytanie 2.
Jakie elementy – poza ceną i danymi oferenta – powinna zawierać oferta w ramach tytułowego zapytania ofertowego. Jak należy rozumień sformułowanie „Oferty zawierające informacje, które pozwolą na ocenę zgodną z kryteriami wyboru wraz ze szczegółową wyceną (kwotą brutto) prosimy nadesłać do dnia 13 lipca 2015 r. do godzi. 10.00

Odpowiedź 2:
Oferta w ramach tytułowego zapytania, poza danymi oferenta, powinna zawierać cenę brutto. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie zawartym w pkt. III TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT przedmiotowego zapytania ofertowego.

 • Zapis przed zmianą: Oferty zawierające informacje, które pozwolą na ocenę zgodną z kryteriami wyboru wraz ze szczegółowa wyceną (kwotą brutto) prosimy nadsyłać do dnia 13 lipca 2015r. do godz. 10.00 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ewentualnie na adres:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro, pok.316

 • Zapis po zmianie: Oferty zawierające cenę (kwotę brutto) prosimy nadsyłać do dnia 13 lipca 2015r. do godz. 10.00 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ewentualnie na adres:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro, pok.316


Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskeigo Funduszu Społecznego

 

Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 248

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości