Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna Ewaluacja Informacje ogólne
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Informacje ogólne

 

Podstawy teoretyczne
 
Krajowa Jednostka Oceny definiuje ewaluację, jako:
„osąd wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii”.
 
W okresie programowania 2007 – 2013 obowiązek przeprowadzania ewaluacji wynika z:
  • art. 47 pkt. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, który stanowi, iż państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE w celu poprawy „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych”,
  • art. 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658). Zgodnie z tym artykułem Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera opis sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania celów Programu, 
  • art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658). Artykuł ten stanowi, iż Minister Rozwoju Regionalnego wydaje Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 w celu zapewnienia zgodności sposobu ewaluacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską, a także zapewnienia jednolitości zasad ewaluacji programów operacyjnych.Według Planu Oceny Programu
 
Operacyjnego Kapitał Ludzki podstawowe cele badań ewaluacyjnych to:
  • określenie efektów realizacji PO KL oraz wpływu tego programu na osiąganie wyznaczonych w strategiach krajowych i unijnych celów społecznych i gospodarczych,
  • poprawienie jakości, skuteczności i efektywności PO KL oraz usprawnienie sposobu funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
  • lepsze odpowiadanie na potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych odbiorców Programu,
  • dostarczenie pogłębionych informacji na temat obszarów, których swoim oddziaływaniem dotyka PO KL dla odbiorców, takich jak instytucje zaangażowane w proces wdrażania PO KL oraz całego społeczeństwa.

 

Dokumenty


Linki

 poniedziałek, 02 czerwiec 2014 12:49
Rozeznanie cenowe dotyczące realizacji usługi badawczej pt. „Badanie ewaluacyjne w obszarze oceny adresatów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego” PDF Drukuj Email

 

Więcej
 


Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 240

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 158 gości