Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna Priorytety programu Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


środa, 05 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetetu IX PDF Drukuj Email

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie edukacja przedszkolna jest upowszechniona w niewystarczającym zakresie.
Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczyni się do możliwe wczesnej identyfikacji barier edukacyjnych i opracowania regionalnych strategii ich eliminacji.

Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwoje będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczególny nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe.

Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych będzie wzmacniany poprzez realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.

W ramach Priorytetu podjęte zostaną działania nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podnoszenie jakości usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego oraz promocję korzyści płynących z podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Udzielane będzie również wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, lokalnych inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IX obejmuje następujące Działania:

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Działanie 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych

 • Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

 • Poddziałanie 9.6.2: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 • Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kryteriów i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
 
 

O dofinansowanie w ramach Priorytetu IX mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) w tym n. in. organizacje pozarządowe i Lokalne Grupy Działania.

Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,
 • przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ich organów prowadzących
 • osób które przedwcześnie opuściły system oświaty
 • partnerów społeczno – gospodarczych
 • pracodawców
 • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą
 • osób w wieku 18 – 64 latKonkursy w ramach Priorytetu IX w województwie warmińsko-mazurskim

 


 


Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 246

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości