Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna Priorytety programu Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich


niedziela, 02 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetu VI PDF Drukuj Email

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wsparcie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.


Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób starszych (po czterdziestym piątym roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto, wsparcie w ramach Priorytetu będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Istotnym problemem polskiego rynku pracy jest również występowanie bezrobocia ukrytego, które w największym stopniu dotyka mieszkańców obszarów wiejskich. Konieczne jest zatem tworzenie warunków dla zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, a także dostarczenie zachęt dla poszukiwania pracy poza rolnictwem.

W ramach Priorytetu VI duży nacisk zostanie położony na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji runku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia. Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie również tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy. Pomoc będzie koncentrowała się również na rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Skuteczność realizacji powyższych zadań uzależniona jest w dużym stopniu od zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych, poprzez udzielenie wsparcia publicznym i niepublicznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. Na szczeblu regionalnym, wsparcie kierowane do instytucji rynku pracy w regionie będzie koncentrowało się przede wszystkim na podnoszeniu kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (poprzez kursy, doradztwo i szkolenia) i będzie ono bezpośrednio powiązane z zakresem i specyfiką realizowanych zadań.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VI obejmuje następujące Działania:

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

 

O dofinansowanie w ramach Priorytetu VI mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową), w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy


Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

  • osób bezrobotnych
  • instytucji rynku pracy i ich pracowników
  • podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego
  • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

Konkursy w ramach Priorytetu VI w województwie warmińsko-mazurskim

 

 


Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 240

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 155 gości